مهر از دلم چگونه توانی که برکنی

آسوده خاطرم که تو در خاطر منی/
گر تاج می‌فرستی و گر تیغ می‌زنی
ای چشم عقل خیره در اوصاف روی تو/
چون مرغ شب که هیچ نبیند به روشنی
شهری به تیغ غمزه خون خوار و لعل لب/
مجروح می‌کنی و نمک می‌پراکنی
ما خوشه چین خرمن اصحاب دولتیم/
باری نگه کن ای که خداوند خرمنی
گیرم که برکنی دل سنگین ز مهر من/
مهر از دلم چگونه توانی که برکنی

/ 2 نظر / 167 بازدید
گروه اينترنتي آلفا

عضويت در جذابترين گروه اينترنتي ايران همراه با جايزه نقدي براي اعضا http://alpha20.mihanblog.com/extrapage/hadiehshop